Posiadane dokumenty:

 

  • Carnet TIR
  • OCP 
  • Certyfikat kompetencji zawodowych